Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana afrických nosorožců: dobré i špatné zprávy

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník, Jindřiška Jelínková, Silvie Ucová

Ochrana afrických nosorožců: dobré i špatné zprávy

Údaje, nedávno uveřejněné uznávanou Komisí pro přežití druhů Mezinárodní unie ochrany přírody (IUCN SSC), jsou dostatečně výmluvné. V roce 2015 se obětí pytláků v Africe stalo nejméně 1 338 nosorožců. Počet těchto pozoruhodných lichokopytníků zabitých v rozporu se zákony tak na černém kontinentě stoupá již šestý rok v řadě. Od roku 2008, kdy začala nová vlna masového odstřelu nosorožců, mají afričtí pytláci na svědomí přinejmenším 5 940 zvířat.

Ochrana přírody 3/2016 24. 6. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

25 let Národního parku Podyjí – Čtvrtstoletí pro přírodu

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tomáš Rothröckl

25 let Národního parku Podyjí – Čtvrtstoletí pro přírodu

Tento slogan v roce 2016 uvádí akce věnované jubileu Národního parku Podyjí. Jeho správa se toto výročí rozhodla připomenout řadou akcí pro veřejnost i odborníky.

Ochrana přírody 3/2016 24. 6. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Domy přírody sbírají ceny

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Lenka Šoltysová

Dům přírody Českého lesa, který se veřejnosti otevřel v únoru letošního roku, byl oceněn v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2015. Titul v kategorii Sportovní a volnočasové stavby získal za bezchybnou rekonstrukci objektu v památkové zóně a za vlastní špičkovou expozici. Autorům se podařilo bezvadně uvést do souladu prezentaci přírody a výtvarné i technické řešení v historické budově Staré pošty. Do obdobné soutěže, ale pro Jihomoravský kraj, byl realizační firmou SYNER Morava, a.s. přihlášen i Dům přírody Moravského krasu. V kategorii Stavby občanské vybavenosti získal 3. místo. Tuto kategorii vyhrála Vstupní budova areálu Punkevních jeskyní Správy jeskyní ČR. Další ocenění v prestižní soutěži POPAI AWARDS 2015 v kategorii Ekologie a příroda získala za vynikající realizaci expozice v Domě přírody Blaníku.

Ochrana přírody 3/2016 24. 6. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Odmítavé stanovisko AOPK ČR k vodnímu dílu Křivoklát

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tomáš Just, Petr Hůla

Odmítavé stanovisko AOPK ČR k vodnímu dílu Křivoklát

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Střední Čechy, k 10. 5. 2016 vydala Stanovisko ke studii Protipovodňová ochrana dolní Berounky – Studie retenční nádrže (Povodí Vltavy, s. p., 11/2015) a k záměru výstavby suché retenční nádrže na Berounce nad Roztoky u Křivoklátu. Celé stanovisko je k dispozici webové na adrese:
http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/vystavba-suche-retencni-nadrze-na-rece-berounce-je-neprijatelna/

Ochrana přírody 3/2016 24. 6. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

AOPK ČR hostila zasedání řídicího výboru Evropského tematického střediska biologické rozmanitosti

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

AOPK ČR hostila zasedání řídicího výboru Evropského tematického střediska biologické rozmanitosti

Odborná instituce Evropské unie, Evropská agentura životního prostředí (European Environment Agency, EEA) působící od roku 1993 v Kodani, zřizuje pro vybrané okruhy péče o životní prostředí specializovaná pracoviště – evropská tematická střediska. Tvoří je konsorcia mezinárodních organizací, odborných institucí z členských zemí EEA i soukromých firem a obvykle působí čtyři až pět let. V pořadí již třetí Evropské tematické středisko biologické rozmanitosti (European Topic Centre on Biological Diversity, ETC/BD) zahájilo svou činnost v lednu 2014. Kapacity v něm spojilo třináct vědeckovýzkumných institucí, univerzit, rezortních odborných pracovišť a odborných mezinárodních organizací, zaměřených na péči o přírodu, krajinu a biologickou rozmanitost, z jedenácti evropských zemí. Vedoucí organizací ETC/BD zůstává pařížské Národní přírodovědecké muzeum, kde působí i koordinační jednotka střediska. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR se stala partnerem konsorcia ETC/BD v roce 2005.

Ochrana přírody 3/2016 24. 6. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Začněme šetřit vodou, než bude pozdě – inspirujme se Izraelem

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Miloš Babiš

Začněme šetřit vodou, než bude pozdě – inspirujme se Izraelem

Před dvěma měsíci jsem se na konferenci VODA 2016 setkal s izraelským velvyslancem v České republice Garym Korenem. Na setkání jsme nedávno navázali příjemným přátelským setkáním a debatou na půdě izraelského velvyslanectví. Hlavním tématem naší diskuse byly úspěchy Izraele v oblasti vodního hospodářství. Impulzem pro zásadní reformu izraelského vodohospodářství byla velká sucha, která zemi sužovala před několika lety. K řešení tak došlo na základě nutnosti, takřka na poslední chvíli.

Ochrana přírody 3/2016 24. 6. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Dům přírody Českého ráje byl slavnostně otevřen

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Zdeněk Patzelt

Dům přírody Českého ráje byl slavnostně otevřen

V tomto čísle časopisu Ochrana přírody vyšel bilanční článek o 10 letech projektu Dům přírody a jako potvrzení jeho úspěšnosti byl 4. 4. 2016 slavnostně otevřen v pořadí už osmý Dům přírody Českého ráje. O významu tohoto počinu svědčí i účast hostů, jako ministra životního prostředí Jiřího Brabce, hejtmana Libereckého kraje Martina Půty nebo starosty Města Turnova Tomáše Hockeho. Provázeli je i ředitel AOPK ČR František Pelc a také Radek Hromádka, ředitel společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích, která je investorem a nyní i provozovatelem Domu přírody Českého ráje. Celý projekt byl dále spolufinancován OPŽP, MŽP a Suchopýr, o. p. s., a je na něm obzvláště ceněno, že se díky němu podařilo smysluplně využít chátrající budovu bývalé školy v těsném sousedství památkově chráněného objektu Dlaskova statku. Atraktivita lokality Dolánky u Turnova se tak ještě zvýšila a Dům přírody Českého ráje jistě bude s oblibou navštěvován.

Ochrana přírody 2/2016 30. 5. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Setkání 10 ředitelů np Šumava

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Zdeněk Patzelt

Setkání 10 ředitelů np Šumava

Ve Vimperku se 16. 3. 2016 uskutečnilo historické setkání v 25leté historii Národního parku Šumava. Na pozvání současného vedení se sešlo všech 10 ředitelů, kteří se v jeho čele vystřídali. Jako dokonalý kontrast setkání moderoval Tomáš Rothrockl – jediný ředitel v čele Národního parku Podyjí, který letos rovněž slaví 25 let existence.

Ochrana přírody 2/2016 30. 5. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Orchideje k 65. narozeninám

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jana Janáková, Petr Lepší

Orchideje k 65. narozeninám

Od vyhlášení národní přírodní rezervace Vyšenské kopce 6. března 1951 letos uběhne 65 let. Psát o přírodních krásách, zajímavostech a výjimečnostech by bylo nošením dříví do lesa, neboť mnohé již bylo napsáno (např. Albrecht 2003, Ložek 2002). Krásnou kytici k půlkulatému výročí si Vyšenské kopce nadělily samy.

Ochrana přírody 2/2016 30. 5. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf