Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Recenze

Ochrana přírody 1/2017 21. 12. 2016 Kulér-Recenze

Nové přírůstky do knihovny AOPK ČR 06/2016

Autor: Martin Kvítek

Nové přírůstky do knihovny AOPK ČR 06/2016

Atlas krkonošských mechorostů, lišejníků a hub. Mechorosty a lišejníky.
Halda, Josef – Kučera, Jan – Koval, Štěpán
Vrchlabí: Správa Krkonošského národního parku, 2016. 440 stran.
Přír. č.: K-14922

Řazení jednotlivých druhů mechorostů vychází ze systematických kritérií, takže vedle sebe jsou vyobrazeny druhy příbuzné, často si podobné. Všeobecně respektovaný systém játrovek a mechů v současnosti vzhledem k stále probíhajícím molekulárně-fylogenetickým pracím neexistuje; pro játrovky byl proto použit nepatrně upravený systém podle práce Crandall-Stotler et al. (2009), pro mechy autoři použili systém vycházející z prací Goffineta et al. (2009). Jednotlivé druhy jsou sdružené do čeledí, v nichž jsou jednotlivá hesla seřazena abecedně podle českých jmen druhů. Tam, kde česká jména čeledí doposud neexistují, autoři publikace nová netvořili.

Česká jména mechorostů vycházejí převážně z práce Kučera & Váňa (2005), rodová příslušnost některých druhů však respektuje novější práce – seznam našich mechorostů (Kučera et al. 2012), který však česká jména neobsahuje.

Obrazová část mechorostů a obrazová část lišejníků zabírá v publikaci největší část. Tu doplňují slovníky pojmů pro část mechorosty a pro část lišejníky a rovněž český, latinský, polský, německý a anglický rejstřík jmen.


Biostatistika
Lepš, Jan – Šmilauer, Petr
České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016. 438 stran.
Přír. č.: K-14897

Moderní učebnice statistiky shrnující klíčové statistické nástroje pro studenty biologických a biologii blízkých oborů. Autoři nejprve nastiňují problémy, pro které se daná statistická metoda používá, a poté přinášejí princip metody i její nezbytné předpoklady. Nejdůležitější částí publikace knihy jsou praktické příklady. Jejich řešení, postup zpracování a podobu výsledků autoři ukazují s použitím dvou statistických programů: „Statistica“ a „R“, běžně používaných v Česku. Doplňkem k praktickým příkladům je nejen návod, jak v anglicky psaných odborných publikacích statistické výsledky prezentovat, ale i jak použité statistické metody popsat.


Emerald Monitors – The Varanus prasinus group: Keeping & Breeding
Eidenmüller, Bernd Frankfurt am Main: Chimaira Buchhandelsgesellschaft mbH, 2016. 94 stran.
Přír. č.: K-14902

Varani se v posledních letech stali populárními terárijními zvířaty. Publikace přináší užitečné informace o jejich správném chovu a výživě a o rozvoji technologií pro jejich chov. Dostupnost potravy je dnes taková, že žádný chovatel by neměl mít problémy v zásobování svých ještěrek pestrou a zdravou stravou. Syndrom nedostatečné výživy by tak měl být minulostí. Chov v zajetí je proto mnohem snazší. Sečtou-li se tyto faktory, pak chovatel dříve nebo později najde dostatek informací i pro chov speciálních druhů. Díky malé velikosti dospělých jedinců novoguinejských varanů – Euprepiosaurus – nejsou problémy najít pro ně vhodná terária. Jejich zajímavý vzhled,  atraktivní zbarvení a splnitelné požadavky na jejich umístění činí ze zástupců Euprepiosaurus skupinu zaujímající mezi plazy zvláštní místo.

 

The Eurasian beaver handbook: Ecology and Management of Castor Fiber Campbell-Palmer, R. – Gow, D. – Campbell, R. – Dickinson, H. – Gíriing, S. –Gurnell, J. – Halley, D. – Jones, S. – Lisle, S. – Parker, H. – Schwab, G. – Rosell, F.
Exeter: Pelagic Publishing, 2016. 202 stran.
K-14898
Přír. č.: K-14898

A detailed overview of the ecology and behaviour of the Eurasian beaver in contemporary landscapes.
How to recognise the presence and activities of beavers using a broad range of field sign.s It provides tried and tested methods for mitigating adverse impacts of beaver behaviour.

Demonstrates how to apply management techniques in accordance with current legislation.

Beavers are widely recognised as a keystone species which play a pivotal role in riparian ecology. Their tree felling and dam building behaviours coupled with a suite of other activities create a wealth of living opportunities that are exploited by a range of other species. Numerous scientific studies demonstrate that beaver-generated living environments that are much richer in terms of both biodiversity and biomass than wetland environments from which they are absent. Emerging contemporary studies indicate clearly that the landscapes they create can afford sustainable, cost-effective remedies for water retention, flood alleviation, silt and chemical capture.

Beaver activities, especially in highly modified environments, may be challenging to certain land use activities and landowners. Many trialled and tested methods to mitigate against these impacts, including a wide range of non-lethal management techniques, are regularly implemented across Europe and North America. Many of these techniques will be new to people, especially in areas where beavers are newly re-establishing. This handbook serves to discuss both the benefits and challenges in living with this species, and collates the wide range of techniques that can be implemented to mitigate any negative impacts.
The authors of this handbook are all beaver experts and together they have a broad range of scientific knowledge and practical experience regarding the ecology, captive husbandry, veterinary science, pathology, reintroduction and management of beavers in both continental Europe and Britain.


The Genus Salamandra: history – ecology – systematics – captive breeding
Seidel, Uwe – Gerhardt, Philip
Frankfurt am Main: Chimaira Buchhandelsgesellschaft mbH, 2016. 543 stran.
Přír. č.: K-14901

With chapters on the history of Fire Salamander research from ancient times until the early 20 th century by Schmidtler, recently discovered infectional diseases by Pasmans/Martel and 20 years of research on Salamandra algira by Sergé Bogaerts. The book describes literally every aspect related to Salamandra. The natural history is described in detail and a focus (one beside others) is set on conservation breeding, an ascpect that becomes more and more important (as Steinfartz mentions in his preface). The species chapters cover Salamandra salamandra in the Iberian peninsula, Salamandra s. alfredschmidti, Salamandra s. almanzoris, Salamandra s. bejarae, Salamandra s. bernardezi, Salamandra s. crespoi, Salamandra s. fastuosa, Salamandra s. gallaica, Salamandra s. longirostris, Salamandra s. morenica, Salamandra s. beschkovi, Salamandra s. giglioli, Salamandra s. salamandra, Salamandra s. terrestris, Salamandra s. werneri, Salamandra algira, Salamandra a. algira, Salamandra .spelaea, Salamandra a. splendens, Salamandra a. tingitana, Salamandra corsica, Salamandra infraimmaculata, Salamandra i. infraimmaculata, Salamandra i. orientalis, Salamandra i. semenovi, Salamandra a.atra, Salamandra a.aurorae, Salamandra a. pasubiensis, Salamandra a.prenjensis, Salamandra lanzai. Since the authors’ fascination for these beautiful tailed amphibians primarily results from the unexceptional morphological variety, this aspect is a major part of the book and described by a compilation of the best photographs available.


Handbook of the mammals of the world.  Lagomorphs and rodents
Wilson, Don E. – Lacher, Thomas E. – Mittermeier, Russel A.
Barcelona: Lynx, 2016. 987 stran.
ISBN
Přír. č.: K-14921

Rats and mice and their relatives in the order Rodentia make up almost half of the species of mammals. Because of this, we polled our readers and the overwhelming positive response was to produce two volumes treating Rodents. Volume 6 will include all of the families of rodents other than Cricetidae and Muridae, plus the order Lagomorpha, which includes rabbits and pikas. This radiation includes some 35 families, which have spread around the globe, occupying every continent except Antarctica, and countless islands in all major oceans. As usual, the text includes up-to-date information on every species, and each species is illustrated. Each family account includes color photographs documenting a variety of behaviors of these diverse and interesting mammals.

This volume also includes a Special Chapter: An overview of rodents, including chapters on morphology, taxonomy, and evolutionary history; why rodents are studied; and tools for studying them.

Lagomorphs and Rodents will be divided into two volumes, in order to include maximum information and illustrations, as in previous HMW volumes.


Krajiny z druhé ruky = Secondhand landscapes: konverze postindustriálních areálů v Německu
Matějka, Daniel – Lattenberg Lukáš – Zdražilová Jana
Ladná: Naokraji, o krajině na okraji, z.s., 2016. 281 stran.
Přír. č.: K-14939

Knihu, která se zabývá krajinami na okraji zájmu. Je o konverzích nevyužívaných areálů. Autoři podrobně popisují 60 německých industriálních areálů a informují o jejich zdařilé přeměně – o jejich novém využití. Mezi krajiny z druhé ruky patří např. těžební a průmyslové prostory, bývalá letiště, přístavy nebo nádraží a kolejiště. Tedy industriální objekty, které po tom, co pozbyly svou původní funkci, chátraly, ale díky nadšencům s láskou k industriálnímu dědictví získaly novou funkci, která jim vdechla nový život. Přesněji tento termín vystihuje anglický překlad – Secondhand landscape.


Křivoklátsko – příběh královského hvozdu
Žák, Karel – Majer, Martin – Hůla, Petr – Cílek, Václav
Praha: Dokořán, 2016. 316 stran.
Přír. č.: K-14931

Od středověku bylo Křivoklátsko chráněný lovecký revír českých knížat a králů. Velkoplošné ochrany se dočkalo vyhlášením chráněné krajinné oblasti v roce 1978, přičemž již v roce 1977 byla nejcennější část Křivoklátska, a to vzhledem ke svému nadnárodnímu významu, vyhlášena biosférickou rezervací UNESCO. V posledních letech se diskutuje o možnosti vyhlásit jádro oblasti národním parkem. Kniha Křivoklátsko – příběh královského hvozdu mapuje vývoj krajiny od její nejstarší geologické historie přes geomorfologický vývoj v třetihorách a čtvrtohorách až po vliv člověka na krajinu od pravěku po současnost. Kromě geologických zajímavostí seznamuje s archeologickými pozůstatky, všímá si křivoklátského podzemí, industriálního vzestupu celého území, mapuje křivoklátské lesy a vody, živočichy, rostlinstvo či zemědělské využití krajiny. Množství barevných fotografií dokládá, že publikace se může stát opravdu hodnotným dárkem pro ty, kteří mají Křivoklátsko tzv. pod kůží.


Moták lužní
Poprach, Karel – Kunstmüller, Ivan – Veselý, Josef
Nenakonice: TYTO, z.s., 2016. 295 stran.
Přír. č.: K-14936 a K-14937

Moták luzní je dravý pták hnízdící na zemi. Ač by se mohlo zdát, že tento způsob umístění hnízd je dobře přístupný pro predátory i pro člověka, opak je pravdou. Hnízda v rozsáhlých porostech je velmi obtížné lokalizovat. Naopak hnízda dravců umístěná na stromech jsou pro část predátorů dobře přístupná, a to i přes jejich výškovou nedostupnost. Původní hnízdiště měl moták lužní v mokřadech a stepích. V těchto biotopech hnízdí stále. Ve většině Evropy se však přizpůsobil změnám a část jeho populace hnízdí v zemědělské krajině připomínající jeho původní biotopy. Hnízdění motáka lužního je v intenzivně využívané zemědělské krajině problematické. Hrozí vysečení hnízd s vejci nebo s mláďaty a rovněž silně kolísá nabídka potravy v závislosti na gradačních cyklech hraboše polního. Moták lužní loví malé obratlovce s významným zastoupením hraboše polního, což je pro zemědělství užitečné.

Tato kniha přináší pohledy na různé aspekty (biologické a ekologické) života motáka lužního, vč. jeho výskytu a rozšíření. Je určena všem, kteří do přírody rádi chodí a chtějí se s motákem lužním blíže seznámit.


Parks of the future: protected areas in Europe challenging regional and global change
Hammer, Thomas – Mose, Ingo – Siegrist, Dominik – Weixlbaumer, Norbert
München: oekom, 2016. 278 stran.
Přír. č.: K-14621

There has been an unmistakeable boom in parks in Europe since the 1990s. Over a fifth of the continent is now protected using designations such as regional nature parks, national parks, UNESCO biosphere reserves and World Heritage sites. This is a direct response to climate change, the decline in biodiversity, increasing consumption of resources, urbanisation, urban sprawl and demographic change, which continue to challenge the regions of Europe. Parks are key to the protection of nature and the to the conservation of cultural landscapes, but increasingly, they promote sustainable development. The authors' experiences of tackling the challenges of regional and global change in parks is analysed and selected case studies deal with key issues of current protected area policy: How do parks address the pending challenges and what successes have they had? What arethe pioneering approaches of spatial planning and regional development? Which forms of park management and governance are most promising? This richly illustrated book also discusses which tasks will be assumed by parks in the future and what role parks may play in promoting sustainability.


Perly středočeské přírody: novinky v síti zvláště chráněných území ve Středočeském kraji
Kubíková, Jarmila – Spilka, Josef – Špryňar, Pavel
Nymburk: Ivan Ulrych – Nakladatelství Vega-L, 2016. 95 stran.
Přír. č.: K-14927 a K-14928

V rámci budování evropské soustavy chráněných území Natura 2000 vyhlásil Krajský úřad Středočeského kraje v několika posledních letech maloplošná zvláště chráněná území. A o nich je tato publikace, v níž jsou chráněná území přehledně uspořádána podle jednotlivých středočeských okresů. Z každého okresu bylo vybráno jedno území, které je podrobněji rozebráno. Výběr reprezentuje rozmanité typy přírodního prostředí středních Čech, zahrnuje dubohabrové, teplomilné, suťové i lužní lesy, potoční údolí, vodní nádrže a mokřady, prameniště, slaniska, skály a stepi, a obhospodařované trávníky, písečné duny i podzemí vytvořené člověkem.


Šumavské lesy pod lupou: co jste nevěděli o šumavských lesích: v podrobném monitoringu za léta 2009–2014
Hubený, Pavel – Čížková, Pavla
Vimperk: Správa Národního parku Šumava, 2016. 128 stran.
Přír. č.: K-14930

Publikace přináší také porovnání historických informací o šumavských lesích, které v tak širokém kontextu nebyly dosud nepublikované. Základem je podrobný monitoring lesa na
750 trvalých monitorovacích plochách ponechaných samovolnému vývoji. Je zachycena podoba nejen vzrostlých lesů, pralesovitých zbytků ať smrkových, či smíšených, ale i lesních mokřadů a rašelinišť, lesů pozměněných působením lýkožrouta smrkového nebo vytěžených a někdy znovu zalesněných nebo znovu samovolně vzniklých či právě vznikajících. Kniha, kterou vydala Správa Národního parku Šumava u příležitosti 25. vyhlášení národního parku, se věnuje mnoha otázkám, které už mnoho let kolem šumavských lesů kolují. Populární a srozumitelnou formou shrnuje výsledky monitoringu a výzkumných projektů prováděných v šumavských lesích v posledních zhruba deseti letech.


Tváří v tvář Zemi
Vácha, Marek
Brno: Cesta, 2016. 210 stran.
Přír. č.: K-14924

Kniha o přírodě napsaná ze zcela jiného pohledu, než je značná část civilizace – ateisté – zvyklá. Vychází totiž z encykliky Laudato si (O péči o společný domov) papeže Františka, která nepřináší ke všem problémům a starostem ještě další starost navíc. Encyklika to vše integruje, dává našemu snažení rámec a soustřeďuje nás na to, co je opravdu důležité. Když chránit život, tak veškerý. Nezřídka kdy je citován Starý i Nový zákon, katechismus katolické církve, filozofové E. Kant, R. Descartes, E. Kohák či uznávaný sociobiolog Ed Wilson či ekolog Paul Ehrlich, příp. spisovatelé a básníci.


Významné stromy, živá historie našich obcí a měst: návod na vyhledávání, označování a využití významných stromů
Rudl, Aleš
Praha: Agentura Koniklec, o. p. s., 2016.
160 stran.
Přír. č.: K-14925

Autor publikace je odborník, který se věnuje významným stromům již od svých studijních let. Své zkušenosti s tímto fenoménem tentokrát zhodnotil do souboru námětů, jak vyhledávat, označovat a pečovat o významné stromy v prostředí lidských sídel a jak jejich téma rozvíjet a využívat. Kniha hledá odpovědi na to, proč poselství stromů objevovat a jak jej předávat dalším generacím. Prakticky zaměřená publikace obsahuje konkrétní návody, jak významné stromy hledat, označovat, jak o ně pečovat, jak je chránit. Publikaci jistě uvítají města a obce, neboť v ní najdou inspiraci pro zlepšení veřejného prostoru. Učitelé, vedoucí dětských oddílů i pracovníci ekocenter určitě ocení řadu nápadů a námětů na využití tematiky stromů pro environmentální výchovu dětí a mládeže. Rodiny s dětmi poznají, že stromy mohou být cílem pěkného rodinného výletu, nebo dokonce že mohou vysadit vlastní strom a starat se o něj. Je zřejmé, že kniha je určena širokému spektru čtenářů.


Martin Kvítek