Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Recenze

Ochrana přírody 6/2016 21. 12. 2016 Kulér-Recenze

Kam za ptáky v České republice

Autor: František Pojer

Kam za ptáky v České republice

Pozorování ptáků a často dobrodružné výpravy za nimi patří také u nás mezi populární koníčky. K tomuto účelu existuje velké množství určovacích klíčů domácího i zahraničního původu a každý si jistě vybere podle svých znalostí, nároků nebo i peněženky. S knižními průvodci přírodou a nejlepšími lokalitami České republiky je to horší. Mezeru na trhu v případě našich opeřenců se snaží zaplnit nová kniha „Kam za ptáky v České republice“ z nakladatelství Grada. Přípravy a řízení početného kolektivu spoluautorů se ujala Alena Klvaňová, zkušená šéfredaktorka ornitologického časopisu České společnosti ornitologické Ptačí svět. Ke spolupráci pozvala regionální znalce a výsledkem je opravdu vydařená publikace pro široký okruh zájemců o přírodu a putování za ptáky napříč Českou republikou.

Kam za ptáky v České republice
Alena Klvaňová a kolektiv

Je to zatím jediný tištěný průvodce, který podává informace, kde přesně pozorovat zajímavé ptačí druhy, kdy a kam se máte vypravit, jak tam dojet a kde začít s vycházkou.

Kniha má celkem 264 stran a formát 17 x 24 cm s atraktivním a odolným obalem. Obsahuje 23 tras, na nichž, pokud se budete řídit podrobným popisem, se určitě neztratíte. A máte skoro jistotu, že popisované druhy ve správném období uvidíte nebo uslyšíte. Při tom se z knihy dozvíte i všechny základní informace o navštíveném území, o jeho přírodě, ochraně, někde i něco z historie nebo místních pověstí a samozřejmě nejvíce o ptácích. Každá trasa je ohodnocena podle obtížnosti, je uvedena její délka a potřebný čas na vycházku, při které si užijete pozorování i krásnou přírodu a krajinu. Dozvíte se také, jestli je trasa vhodná pro kolo, kočárky nebo hendikepované osoby či vozíčkáře.

Kniha téměř kapesního formátu vás může provázet na cestách a úvodní kapitoly vám napoví, jak ptáky hledat a najít nebo přilákat a hlavně, jak je pozorovat v lese, na lukách, u rybníků nebo i vysoko v horách, zkrátka v jejich přirozeném prostředí. Zároveň autoři radí, co si vzít s sebou a také jak se chovat v přírodě a ptáky i ostatní živou přírodu nerušit a nepoškozovat. Místní znalci přidávají i svoje zkušenosti či zážitky a příhody s jednotlivými druhy.

Publikace je napsána čtivým a příjemným jazykem a je určena všem milovníkům přírody, tedy i začátečníkům, kteří se chtějí vydat na výlet za našimi opeřenci v různých částech republiky. Zcela jistě ji využijí při plánování cest rodiny s dětmi, stejně jako početní turisté. Velmi prospěšná může být a podle mého přesvědčení jistě bude také učitelům při plánování přírodovědných vycházek anebo školních výletů, kdy avizované ptačí pozorovatelny a vyhlídky mohou zpestřit pobyt a zážitek v přírodě a možná přivést k ornitologii a pozorování ptáků natrvalo nejednoho školáka či studenta. Některé vycházky jsou prakticky „za humny“, dostupné městskou dopravou, např. Českobudějovické rybníky, nebo Bohdaneč u Pardubic, a dokonce i Praha, za jinými se musíte vydat na delší výpravu (Krkonoše, Šumava). S touto příručkou se neztratíte ani v dříve nepřístupných vojenských prostorech (Brdy, Milovice-Mladá) nebo se můžete vypravit i na poměrně překvapivá a zatím málo známá místa, jako jsou severočeské výsypky nebo ptačí park Josefov ve východních Čechách.

Každá lokalita je ilustrována fotografií charakteristického biotopu a vždy také velmi zdařilým akvarelem dobře známého malíře přírody (a ptáků zvláště), kolegy Jana Hoška, zobrazujícím místní atraktivní druh v typickém prostředí. Z hlediska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR asi nepřekvapí, že mezi autory textů i fotografií je řada současných i bývalých zaměstnanců.

Jediné, co lze popisované příručce vytknout, jsou nepříliš přehledné, i když jen orientační, plánky tras, které jsou často velmi malé, a navíc v téměř polovině případů ještě došlo technickou chybou k zobrazení pouhého výřezu. Celé mapky lze náhradně stáhnout na webových stránkách nakladatelství, jež se zde zároveň čtenářům omlouvá. I přes toto drobné nedopatření (mapové aplikace v mobilních telefonech je asi snadno napraví) publikaci jednoznačně doporučuji a věřím, že pro další skupiny živočichů nebo i rostlin budou podobné počiny časem následovat.

František Pojer