Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Recenze

Ochrana přírody 4/2016 26. 8. 2016 Kulér-Recenze

Jeskyně České republiky na historických mapách

Petr Zajíček

Autor: Karel Drbal

Jeskyně České republiky na historických mapách

V červnu 2016 vydalo nakladatelství Academia další publikaci autora RNDr. Petra Zajíčka se speleologickou tematikou. Autor se zabývá nejen výzkumem, průzkumem a fotografováním jeskyní, ale mezi jeho významné zájmy patří také badatelská činnost v oblasti historie objevování jeskyní.

Nedílnou součástí této práce je samozřejmě, mimo dokumentaci propagačních tisků jeskyní a shánění speleologických antikvit, také pátrání po starých mapách a nákresech speleologických objektů. Mnohdy se jedná skutečně o práci doslova detektivní a autora přivedla i do zahraničních archivů a muzeí. Tak tomu bylo například v případě Lolovy mapy jeskyně Výpustek z roku 1807, která se nacházela v archivu Lichtenštejnského muzea ve Vídni. Řada těchto dokumentů se logicky nachází právě ve Vídni, protože bádání v jeskyních, zejména na území Moravy, probíhalo v dobách rakousko-uherského mocnářství.

Publikace se stručně zabývá historií mapování jeskyní, ale především popisuje vybranou kolekci historických map v období od roku 1784 do roku 1943 z celého území České republiky. Těžiště publikace však logicky leží v Moravském krasu, na který se soustřeďovala pozornost tehdejších badatelů. Jednotlivým mapám jsou věnovány samostatné kapitoly, obsahující nejen popis mapového dokumentu, ale i historii výzkumů a bádání v dané lokalitě. Kapitoly jsou doprovázeny dobovými fotografiemi či grafikami. V závěru každé kapitoly nalezneme seznam použité a doporučené literatury pro zájemce o další a hlubší informace.

Vlastní publikace je zcela neobvyklá. Kartonové pouzdro obsahuje dva svazky. První svazek je vlastní vázaná kniha o rozsahu 187 stran s příjemně a lehce psaným textem, doplněná 194 fotografiemi a ilustracemi. Epilog knihy s názvem „Kdy se z Macochy odstěhovali draci“ napsal Václav Cílek. V závěru knihy se kromě jmenného nachází i rejstřík jeskyní.

Druhý svazek v kartonovém pouzdře obsahuje 46 mapových příloh vybraných jeskynních systémů nebo jejich částí na samostatných skládaných listech. Kromě dokumentační výpovědní hodnoty jsou některé mapy doslova uměleckými díly. Některé historické mapy obsahují i ručně vepsané poznámky badatelů, čímž se jejich hodnota ještě zvyšuje. Převážnou část obrazového materiálu pro knihu Jeskyně České republiky na historických mapách se svým souhlasem poskytla Správa jeskyní České republiky, kde autor pracuje v oddělení péče o jeskyně. Kniha byla vydána s finanční podporou Akademie věd České republiky.

Recenzent by se měl zabývat mimo jiné také případnými nedostatky publikace. Možná by se publikaci dala vytknout neúplnost souboru map. Avšak připomínat, že publikace neobsahuje něco, co dosud nebylo v archivech objeveno, by bylo pošetilé. Mně se najít nedostatky prostě nepodařilo. Kniha Jeskyně České republiky na historických mapách vyplňuje citelnou mezeru ve speleologické literatuře a je zcela mimořádným počinem. Domnívám se, že publikace bude zajímat nejen jeskyňáře, ale i milovníky odborné historické literatury.

Karel Drbal