Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Medailonky

Půlkulaté výročí založení České společnosti pro krajinnou ekologii

Kulér-Medailonky

Autor: Pavel Kovář, Zdeněk Lipský

Půlkulaté výročí založení České společnosti pro krajinnou ekologii

Před patnácti lety – v roce 2000 – vznikla nová vědecká společnost, sdružující odbornou komunitu na průniku disciplín zabývajících se krajinou. Problematika moderní ochrany přírody, ekologie obnovy ekosystémů, kvality prostředí, plánování a využití krajiny, správy regionů nebo zachování krajinného rázu jako hodnoty či veřejného statku – to vše tvoří předmět zájmu ekologie krajiny.

Ochrana přírody 3/2015 4. 8. 2015 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

František Pojer a čápi černí

Kulér-Medailonky

Autor: Jan Plesník

František Pojer a čápi černí

„František Pojer – černí čápi“ se stalo již nerozlučným spojením. Jeho počátkem snad bylo pozorování ptáků a vyvěšování budek v Pošumaví, kde ve vesnici nedaleko Horažďovic do svých deseti let žil. František Pojer se narodil v roce 1955 v Sušici (okres Klatovy), v letošním roce se tedy dožívá 60. let. V roce 1979 absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor systematická biologie. Od roku 1980 žije v Berouně. Je ženatý, má dceru.

Ochrana přírody 3/2015 4. 8. 2015 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Pavel Mudra – ochránce, popularizátor a fotograf středočeské přírody

Kulér-Medailonky

Autor: Tomáš Just, Pavel Špryňar

Pavel Mudra – ochránce, popularizátor a fotograf středočeské přírody

Dlouholetý tahoun a vedoucí pražského a středočeského pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Ing. Pavel Mudra dosáhl na začátku letošního roku šedesátky.

Ochrana přírody 2/2015 4. 6. 2015 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Jan Čeřovský, osobnost mnoha profesí, jubiluje

Kulér-Medailonky

Autor: Jan Plesník

Jan Čeřovský, osobnost mnoha profesí, jubiluje

Jan Čeřovský děkuje na 1. světovém kongresu ochrany přírody v říjnu 1996 v Montrealu za mimořádné ocenění, které se mu udělením čestného členství Mezinárodní unií ochrany přírody (IUCN) dostalo.

Ochrana přírody 2/2015 4. 6. 2015 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Dvacet let od úmrtí prvního československého ministra životního prostředí Josefa Vavrouška

Kulér-Medailonky

autoři: Jiří Dlouhý, Pavel Šremer

Dvacet let od úmrtí prvního československého ministra životního prostředí Josefa Vavrouška

Před dvaceti lety zahynul pod lavinou v milovaných horách – Roháčích – spolu se svou dcerou Josef Vavroušek, člověk přesahující svou dobu a svoji zemi.

Ochrana přírody 2/2015 4. 6. 2015 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf