Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Fotosoutěž - pravidla

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ časopisu Ochrana přírody

O soutěži na téma BIODIVERZITA V České republice

Při příležitosti Mezinárodního roku biodiverzity, vyhlášeného pro rok 2010 Organizací spojených národů, vyhlašuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR fotografickou soutěž časopisu Ochranapřírodypro fotografy – amatéry i profesionály. Hlavním cílem soutěže je podnítit zájem veřejnosti o ochranu přírody a zvýšit povědomí o významu biodiverzity v naší krajině.

Fotografie s tématem biodiverzity by měly vystihnout českou přírodu v celé její šíři a rozmanitosti.

Soutěžní kategorie:

I. Krajina – celkové záběry z české přírody

II. Druhy – detaily

U zaslaných fotografií bude hodnocena jak dokonalost fotografického zpracování, tak originalita a nápad, jak si autor s tématem poradil.

Zvláštní kategorií je hlasování uživatelů internetových stránek časopisu Ochrana přírodywww.casopis.ochranaprirody.cz.

Podmínky a pravidla soutěže

1. Soutěž je otevřená pro každého.

2. Poměr počtu snímků v rámci obou kategorií je libovolný, ale jeden soutěžící může poslat maximálně šest fotografií.

3. Fotografie je možné poslat na adresu petr.holub@nature.cz, nebo je uložit do zvláštní schránky na stránkách časopisu Ochrana přírody prostřednictvím formuláře.

4. Do soutěže budou přijaty pouze digitální fotografie, které budou splňovat následující parametry: formát JPG, minimální velikost 1 600×1 200 pixelů, maximální velikost jednoho souboru 5 MB.

5. Fotografie přihlášené do soutěže nesmějí obsahovat prvky z více fotografií (fotomontáž) a nesmějí pozměňovat skutečnost. Fotomontáže, koláže nebo jinak upravené fotografie budou ze soutěže vyřazeny. Povolena je pouze minimální úprava barevnosti a jemné doostření.

6. Název vkládaného souboru obsahuje (římské) číslo kategorie (I. pro krajinu vcelku, II. pro detail), stručný název fotografie a jméno autora. Vše je prokládáno podtržítkem. Název souboru bude mít následující podobu, příklad I_Krajina v lese_J. Drnec.jpg.

7. Přihlašovatel musí být autorem přihlášené fotografie a vlastnit na přihlášené dílo veškerá práva, která může poskytnout AOPK ČR v případě výhry soutěže, a to pro zveřejnění fotografií v časopise a pro případné další uveřejnění. Pokud fotografie obsahuje jakékoliv prvky, které jsou subjektem práv třetích stran, přihlašovatel fotografie je povinen získat souhlasy k použití a k publikování bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Pokud je na fotografii zachycena osoba mladší 18 let, je požadován písemný souhlas zástupce. Při zachycení uměleckého díla nebo jakéhokoliv díla registrovaného ochranou známkou je přihlašovatel povinen zajistit souhlas autora nebo držitele ochranné známky ke zveřejnění díla.

8. Přihlašovatelé a zejména vítězové soutěže souhlasí s publikováním svých fotografií v tisku nebo v elektronické formě nyní i v budoucnu bez omezení, a to nejen v časopisu Ochrana přírody, ale i v jiných propagačních materiálech spojených se soutěží nebo s AOPK ČR, a dále s použitím fotografií k nekomerčním propagačním účelům bez nároků na honorář za autorská práva.

9. Všechny fotografie budou uveřejněny v internetové galerii fotografií na stránkách časopisu Ochrana přírody. Vítězné fotografie budou otištěny v časopise Ochrana přírody.

10. Odborná porota zvolí vítěze dvou hlavních kategorií.

Porota

BcA.Petr Holub, fotograf AOPK ČR, absolvent Institutu tvůrčí fotografie v Opavě

PhDr.Jiřina Bulisová, šefredaktorka časopisu Ochrana přírody…

Jan Miklín, Správa CHKO Pálava, profesionální fotograf

Marián Polák, režisér, fotograf, bývalý šéfredaktor časopisu Příroda

Cena čtenářů časopisu

Čtenáři časopisu a uživatelé jeho internetových stránek budou moci hlasovat v termínu 16. 9.– 20. 10. 2010na www.casopis.ochranaprirody.cz, a vybrat tak vítěze Ceny čtenářů.

Každý uživatel či návštěvník stránek může hlasovat pouze jednou.

Ceny

Obrazová publikace Krajina České republiky, publikace Jeskyně z edice Chráněná území ČR, roční předplatné časopisu Ochranapřírody a drobné dárky od AOPK ČR.

Vyhlášení soutěže:27. dubna 2010 Uzávěrka soutěže:6. září 2010 (rozhoduje datum odeslání) Vyhlášení výsledků:do 1. listopadu 2010