Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Fotografie z obálky

Ochrana přírody 6/2013 28. 2. 2014 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Zadní strana obálky: Projekt Toulavý autobus je vyvrcholením dosavadního úsilí pražské zoo o ochranu

Na snímku gorilí samec v národním parku Nouabale-Ndoki v Kongu (Brazzaville)

Autor: Miroslav Bobek

Zadní strana obálky: Projekt Toulavý autobus je vyvrcholením dosavadního úsilí pražské zoo o ochranu