Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Fotografie z obálky

Ochrana přírody 5/2013 28. 2. 2014 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Zadní strana obálky: Jedna z chodeb se zachovalou přírodní modelací v jeskyni Výpustek. V popředí vo

Autor: Petr Zajíček

Zadní strana obálky: Jedna z chodeb se zachovalou přírodní modelací v jeskyni Výpustek. V popředí vo