Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou
jeskyní ČR. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Fotografie z obálky

Ochrana přírody 1/2016 4. 4. 2016 Fotografie z obálky

Vřesoviště na úbočí Toku v Brdech

Autor: Zdeněk Patzelt

Vřesoviště na úbočí Toku v Brdech