Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Fotografie z obálky

Ochrana přírody 4/2013 28. 2. 2014 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Po hřebenech Jizerských hor

Po hřebenech Jizerských hor

Přestože byly Jizerské hory v minulosti poničeny imisemi, mohou dnes nabídnout řadu přírodních unikátů, k nimž patří mj. rozsáhlá rašeliniště na temenech hor či v plochých údolích Jizery a Jizerky.

Lesní krajinu dotváří mozaika horských luk a mokřadů se vzácnými rostlinami, například vstavačovitými orchidejemi či kropenáčem vytrvalým ze zástupců liliovitých. Jizerské hory vynikají i svébytnou lidovou architekturou i množstvím sakrálních a profánních památek.

Výlet po horských hřbetech je sice delší (vhodný pro cyklisty), zato nabízí spoustu překvapivých výhledů na hory samotné i jejich podhůří a na vzdálenější okolí. Výchozím bodem je obec Bedřichov (750 m n. m.), odtud na sever na Novou louku a dále na hranu strmých severních srázů. Cesta vede kolem rašelinišť Na Čihadle s vyhlídkovou věží a Klečové louky s vyhlídkovým chodníkem. Kdo bude unaven, může odtud zvolit kratší trasu přes Kristiánov, kde lze navštívit památník a muzeum sklářství, zpět do Bedřichova. Zdatnější jedinci mohou pokračovat do osady Jizerka s muzeem historie a přírody Jizerských hor, přes NPR Rašeliniště Jizerky s rozsáhlými porosty kleče dojet na Smědavu, odtud přes Kristiánov a Josefodolskou přehradu na Kamenici zpět do Bedřichova.

Základní údaje o trase

Délka trasy 53km (kratší varianta 30km)

Začátek výletu je v Bedřichově, kam zajíždějí autobusové linky (přepravují i kola). Většina trasy vede po zpevněných cestách, výlet je fyzicky nenáročný. Občerstvení nabízí Bedřichov, Nová louka, Hřebínek, Kneipa, Promenáda, Smědava a Jizerky.

Podklady byly převzaty z publikace Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR

Jedna z nejznámějších jizerskohorských vyhlídek Krásná Maří na samém okraji severních svahů Jizerských hor nabízí úchvatný pohled na Hejnicko. Ve skalnatém hřebeni pod ní jsou horolezecky dostupné skály Divá Maří a Malá Maří (na snímku).

Foto Jiří Hušek

1.Bedřichov; 2.Nová louka; 3.Hřebínek;4. Krásná Maří; 5.Na Čihadle; 6.Na Kneipě; 7. Jizerka; 8. NPR Rašeliniště Jizerky; 9. horský bufet Promenáda; 10. Smědava; 11. Kristiánov; 12. Josefodolská přehrada; 13. rozhledna Královka (859m n. m.)

© Geodezie On Line, spol. s r. o.