Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Fotografie z obálky

Ochrana přírody 6/2011 1. 3. 2012 Fotografie z obálky

Památný strom Klokočovská lípa

autorka: Zuzana Růžičková

Památný strom Klokočovská lípa

Titulní fotografie:Památný strom Klokočovská lípa se řadí k vůbec nejstarším stromům na území České republiky. Její odhadovaný věk je 1 000 let.