Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou
jeskyní ČR. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Zprávy-Recenze

Odstřel kopytníků není pro ochranu lesa účinný

Zprávy-Recenze

Odstřel kopytníků není pro ochranu lesa účinný

Početnost kopytníků se v posledních letech prudce zvyšuje nejen v Evropě, ale i v Severní Americe a na Novém Zélandu. Výzkum prováděný v různých částech Evropy potvrdil, že nadměrný stav jelenovitých omezuje rozmanitost zpěvných ptáků, drobných savců a některých bezobratlých. Při intenzivní pastvě v bylinném patře dochází k nezanedbatelnému poškozování půd.

Ochrana přírody 2/2012 23. 8. 2012 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Ouhrabka V. & Mlejnek R.: The Southernmost Caves in the Czech Republic

Zprávy-Recenze

autoři: Roman Mlejnek, Vratislav Ouhrabka

Ouhrabka V. & Mlejnek R.: The Southernmost Caves in the Czech Republic

The article describes two newly discovered non-karst caves in South Bohemia. Both are located in the Čertova stěna-Luč National Nature Reserve (NNR) near the town of Vyšší Brod. The NNR is characterized by stone debris slopes.

Ochrana přírody 6/2011 1. 3. 2012 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Spomíname na slovenských ochranárov

Zprávy-Recenze

autor: Viliam Stockmann

Rok 2009 ešte neskončil a už možno konštatovať že bol pre slovenskú ochranársku obec mimoriadne smutný. Stratili sme naraz štyroch pracovníkov štátnej ochrany prírody, ktorí stáli pri jej povojnovej rekonštrukcii. Všetci štyria úzko spolupracovali s českou ochranou prírody. Juraj Varga hlavne pri zakladaní československej dobrovoľnej organizácie ochrany prírody TIS, Alojz Čaputa pri ochrane Lepidopter, Ján Bako ako zástupca vedúceho úseku ochrany prírody pre spoluprácu s českým SUPPOPom a Štefan Homza z titulu pracovníka oddelenia ochrany prírody na Ministerstve kultúry SSR. Zaslúžia si, aby sme si ich aspoň stručne pripomenuli.

Ochrana přírody 6/2009 16. 12. 2009 Zprávy-Recenze

X

Zprávy-Recenze

autor: Václav Petříček

X

Výpravná monografie o unikátním přírodním fenoménu, pískovcových skalních městech, je vynikajícím příspěvkem k tomuto tématu. Představuje vybrané evropské lokality, na nichž se snaží postihnout transdisciplinární význam pískovců. Kniha vyšla anglicky v nakladatelství Academia a podílelo se na ní 109 převážně českých autorů. Editory jsou H. Härtel, V. Cílek, T. Herben, A. Jackson a R. Williams.

Ochrana přírody 5/2008 21. 10. 2008 Zprávy-Recenze