Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou
jeskyní ČR. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Z naší přírody

The Jizera Mountains Protected Landscape Area

Z naší přírody

autor: Jiří Hušek

The Jizera Mountains Protected Landscape Area

The Jizera Mountains Protected Landscape Area was declared in the northernmost mountain range of the Czech Republic in 1968, covering approx. 368 km2.

Ochrana přírody 3/2008 24. 6. 2008 Z naší přírody

The Podyjí/Thaya River Basin National Park

Z naší přírody

autoři: Tomáš Rothröckl, Martin Škorpík

The Podyjí/Thaya River Basin National Park

The Podyjí/Thaya River National Park was established in 1991 and it covers approx. 63 km2.

Ochrana přírody 2/2008 22. 4. 2008 Z naší přírody

History of Establishing Forest Protected Areas in the Czech Republic by 1945

Z naší přírody

autoři: Tomáš Vrška, Libor Hort

History of Establishing Forest Protected Areas in the Czech Republic by 1945

Due to establishing the first two forest protected areas in what is now the Czech Republic, the Czech Republic has become, in addition to Germany and Finland, the country with the oldest nature conservation tradition in Europe.

Ochrana přírody 1/2008 26. 2. 2008 Z naší přírody

Hurricane Kyrill and Natura 2000 Sites in the Šumava/Bohemian Forest National Park

Z naší přírody

autorka: Zdenka Křenová

Hurricane Kyrill and Natura 2000 Sites in the Šumava/Bohemian Forest National Park

Těsně před vstupem České republiky do EU v roce 2004, kdy finišovaly práce na mapování a vyhodnocení výskytu evropsky významných biotopů, si jen málokdo plně uvědomoval, že se Česká republika jako nový členský stát zavazuje respektovat evropská pravidla ochrany přírody.

Ochrana přírody 1/2008 26. 2. 2008 Z naší přírody