Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou
jeskyní ČR. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Výzkum a dokumentace

Ochrana přírody 6/2008 16. 12. 2008 Výzkum a dokumentace

New Findings of the Ghost Orchid in the Mt. Boubín Ridge

autor: Zdeněk Patzelt

New Findings of the Ghost Orchid in the Mt. Boubín Ridge

V roce 2006 byl v oblasti Boubína u Zátoně po 60 letech opět zjištěn výskyt sklenobýlu bezlistého (Půbal, Maunová 2007). V létě 2008 se zde podařilo nalézt jeho další mikrolokalitu (Patzelt), která jen potvrdila, že masiv Boubína v současnosti představuje hlavní známou oblast výskytu sklenobýlu bezlistého v České republice.

On the Mt. Boubín Ridge (the Šumava/Bohemian Forest Mts.), the Ghost Orchid (Epipogium aphyllum) was re-dicovered after 60 years, namely in 2006. The orchid is among the rarest wild plant species in the Czech Republic and is also protected under the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). In summer 2008, a new micro-site harbouring 23 individuals was found: in total, 49 flowering plants were documented at new and old sites. Therefore, the Mt. Boubín Ridge is the main area of the Ghost Orchid´s occurrence in the Czech Republic.