Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou
jeskyní ČR. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Výzkum a dokumentace

Ochrana přírody 5/2013 30. 11. 2013 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Holá E.: The Round Notothylas Was Found in the Czech Republic after More than 90 years

nalezena po více než devadesáti letech

autorka: Eva Holá

Holá E.: The Round Notothylas Was Found in the Czech Republic after More than 90 years

The occurrence of the Round Notothylas (Notothylas orbicularis)in the Czech Republic was reconfirmed after 90 years.

The author rediscovered the hornwort species at 7 stubble-fields in the Hrubý Jeseník Mts foothills (Northern Moravia). Rapid changes in agricultural management cause continual loss of fields, providing suitable habitats for hornworts.