Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou
jeskyní ČR. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Výzkum a dokumentace

The Eurasian Lynx in the Czech Republic

Výzkum a dokumentace

autoři: Jitka Uhlíková, Tereza Mináriková, Jaroslav Červený

The Eurasian Lynx in the Czech Republic

The Eurasian Lynx (Lynx lynx) is the biggest European wild cat.

Ochrana přírody 2/2008 22. 4. 2008 Výzkum a dokumentace

Monitoring Butterflies and Moths Protected under the European Community's Habitat Directive – Recent

Výzkum a dokumentace

autoři: Martin Konvička, Jiří Beneš

Monitoring Butterflies and Moths Protected under the European Community's Habitat Directive – Recent

Směrnice o stanovištích číslo 92/43/EEC (dále jen Směrnice) zavazuje Českou republiku k ochraně celkem šestnácti druhů denních a nočních motýlů (čtyři v příloze II, sedm v příloze IV, pět v obou přílohách).

Ochrana přírody 2/2008 22. 4. 2008 Výzkum a dokumentace

Research and Monitoring in Natural Forest Left to Spontaneous Development

Výzkum a dokumentace

autoři: Libor Hort, Tomáš Vrška, Dušan Adam

Research and Monitoring in Natural Forest Left to Spontaneous Development

Pro hodnocení změn ekosystémů je jedinou objektivně srovnatelnou bází jejich přírodní stav bez lidského zásahu. Přestože lesní ekosystémy byly v minulosti v Evropě významně ovlivněny člověkem, představují jejich nejméně ovlivněné zbytky unikátní a jedinečnou základnu pro výzkum spontánních procesů.

Ochrana přírody 1/2008 26. 2. 2008 Výzkum a dokumentace

Disturbance Effects on Dynamics of the Mountain Forest with the Norway Spruce as the Dominant Tree S

Výzkum a dokumentace

autor: Miroslav Svoboda

Disturbance Effects on Dynamics of the Mountain Forest with the Norway Spruce as the Dominant Tree S

Disturbance jsou hlavní silou, která řídí dynamiku většiny lesních ekosystémů na světě (Frelich, 2002). Stávající všeobecně přijímané vědecké názory zdůrazňují dynamiku a nerovnovážnost ekologických systémů, v nichž přírodní disturbance nejsou ničím cizorodým.

Ochrana přírody 1/2008 26. 2. 2008 Výzkum a dokumentace

Wildlife impact on situation and development of forest ecosystems

Výzkum a dokumentace

autor: Petr Čermák

Wildlife impact on situation and development of forest ecosystems

Regarding the management of animals among game, game management have their priorities still set without much concern about the environment protection.

Ochrana přírody 1/2008 26. 2. 2008 Výzkum a dokumentace