Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou
jeskyní ČR. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Redakce

Redakce časopisu Ochrana přírody

Šéfredaktor:

Mgr. Dalibor Zachoval

Členové Redakční rada časopisu Ochrana přírody:

RNDr. Libor Ambrozek

prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.

Ing. Karel Drbal

Mgr. Svatava Havelková

Ing. Anna Hubáčková

Ing. Michael Hošek

RNDr. Jakub Hruška, CSc.

Mgr. Jakub Kašpar

Ing. Ivo Machar, Ph.D.

RNDr. Ladislav Miko, Ph.D.

JUDr. Svatomír Mlčoch

Ing. Jan Moravec

RNDr. Zdeněk Patzelt

RNDr. František Pelc (předseda)

Ing. Pavel Pešout

RNDr. Jan Plesník, CSc.

RNDr. František Pojer

Mgr. Karolína Šůlová

RNDr. Alena Vopálková

Adresa redakce: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov Telefon: 283 069 241, 283 069 111 Fax: 283 069 247 E-mail:ochrana.prirody@nature.czInternetové stránky: www.nature.cz