Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou
jeskyní ČR. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Právo v ochraně přírody

Ochrana přírody 5/2010 27. 10. 2010 Právo v ochraně přírody Tištěná verze článku v pdf

The Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic as an Authorized E

autorka: Jana Hůlková

Znalecký posudek je jedním z důkazních prostředků pro účely trestního, civilního nebo správního řízení. Z důvodu, že se Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) podílí především na zpracovávání znaleckých posudků pro účely správního řízení, je tento článek věnován právě tomuto procesu s ohlédnutím a některými postřehy, které vyplývají z patnáctiletého postavení AOPK ČR v pozici znaleckého ústavu.

The Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic (ANCLP CR) has been an Authorized Expert Body in economics and nature conservation since 1995. Authorized expert opinions are issued mainly for the administrative procedure. The ANCLP CR has been included on the official list of the authorized expert bodies maintained by the Ministry of Justice of the Czech Republic. By August 31, 2010 the ANCLP CR has issued in total 459 authorized expert opinions, particularly on protection on trees growing outside the forest.