Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou
jeskyní ČR. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Právo v ochraně přírody

Non-native Fish Species as Seen by the Nature Conservation Act

Právo v ochraně přírody

autorka: Lucie Pokorná

Non-native Fish Species as Seen by the Nature Conservation Act

The article deals with intentional introductions of geographically non-native fish species into the wild in the Czech Republic. It aims at geographically non-native species as defined by Act No. 114/1992 Gazette on the Protection of Nature and the Landscape, as amended later, in relation to definition of non-indigenous fish pursuant to Act No. 99/2004 Gazette on Fish Farming, Performance of Fishing Right, Fishing Inspection and Protection of Marine Fishing Resources and on Chang in Some Acts (the Fisheries Act), as amended later.

Ochrana přírody 1/2011 8. 4. 2011 Právo v ochraně přírody Tištěná verze článku v pdf

The Constitutional Court of the Czech Republic Supported Measures Taken for Nature

Právo v ochraně přírody

autorka: Jana Hůlková

The judgement of the Constitutional Court of the Czech Republic issued on July 8, 2010 on the proposal of invalidating Article 68, paragraphs 3 and 4 of Act No. 114/1992 Gazette on the Protection of Nature and the Landscape, as amended later, is commented by the author. In total, 25 Members of the Senate (the upper chamber of the Parliament of the Czech Republic) submitted the above proposal.

Ochrana přírody 6/2010 28. 12. 2010 Právo v ochraně přírody Tištěná verze článku v pdf

The Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic as an Authorized E

Právo v ochraně přírody

autorka: Jana Hůlková

Znalecký posudek je jedním z důkazních prostředků pro účely trestního, civilního nebo správního řízení. Z důvodu, že se Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) podílí především na zpracovávání znaleckých posudků pro účely správního řízení, je tento článek věnován právě tomuto procesu s ohlédnutím a některými postřehy, které vyplývají z patnáctiletého postavení AOPK ČR v pozici znaleckého ústavu.

Ochrana přírody 5/2010 27. 10. 2010 Právo v ochraně přírody Tištěná verze článku v pdf

Contracts Governed by Public Law Pursuant to the Act on the Protection of Nature and the Landscape

Právo v ochraně přírody

autorka: Svatava Havelková

Act No. 114/1992 Gazette on the Protection of Nature and the Landscape, as amended later, applies many latest administration law legal tools.

Ochrana přírody 4/2010 14. 9. 2010 Právo v ochraně přírody Tištěná verze článku v pdf

Statutory Exemptions from Basic Territorial Protection in the Specially Protected Areas

Právo v ochraně přírody

autorka: Lenka Šmídová

The article deals with enacting the statutory exceptions from prohibitions in the Specially Protected Areas pursuant to Article 43 of Act No. 114/1992 Gazette on the Protection of Nature and the Landscape.

Ochrana přírody 3/2010 22. 6. 2010 Právo v ochraně přírody Tištěná verze článku v pdf

Objection Procedures in Declaring Specially Protected Areas and Their Buffer Zones

Právo v ochraně přírody

autor: Miroslav Kristen

The article analyses legal aspects in objection procedures as a facultative part of declaring Specially Protected Areas and their buffer zones.

Ochrana přírody 2/2010 20. 4. 2010 Právo v ochraně přírody Tištěná verze článku v pdf

On the Purpose of Establishing a Temporary Protected Area

Právo v ochraně přírody

autorka: Svatava Havelková

Act No. 114/1992 Gazette on the Protection of Nature and the Landscape, as amended later, allows in its Article 13 to establish a Temporary Protected Area (TPA)...

Ochrana přírody 5/2009 21. 10. 2009 Právo v ochraně přírody Tištěná verze článku v pdf

Fenced Forest Patches in Forests and outside Them

Právo v ochraně přírody

autorka: Jana Hůlková

Because the approach of Building Offices in applying the relevant provisions of Act No. 183/2006 Gazette on Urban and Country Planning and Building Code...

Ochrana přírody 5/2009 21. 10. 2009 Právo v ochraně přírody Tištěná verze článku v pdf

Who Shall Be Punished for Tort against the Act on the Protection of Nature and the Landscape – Devel

Právo v ochraně přírody

autorka: Jitka Jelínková

Název článku jsem zvolila jako parafrázi již značně letitého příspěvku M. Pekárka1, ve kterém se autor jednoznačně vyslovil ve prospěch odpovědnosti souseda, který na požádání vlastníka v rámci dobrých sousedských vztahů pokácel stromy, aniž by existovalo pravomocné povolení k jejich kácení.

Ochrana přírody 4/2009 31. 8. 2009 Právo v ochraně přírody Tištěná verze článku v pdf