Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou
jeskyní ČR. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

National Subvention Programmes/Subsidiary Schemes of the Ministry of the Environment of the Czech Re

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Bohumil Fišer, Petr Kostečka, Jiří Klápště

National Subvention Programmes/Subsidiary Schemes of the Ministry of the Environment of the Czech Re

V souladu s Optimalizací národních dotačních programů pro ochranu přírody a krajiny, která byla schválena v polovině roku 2008 poradou vedení Ministerstva životního prostředí (více v článku Budoucnost dotačních programů, Ochrana přírody č. 2/2009) byly v roce 2009 zrušeny dva národní dotační programy – Program péče o urbanizované prostředí a Program stabilizace lesa Jizerských horách a na Ještědu.

Ochrana přírody 2/2010 20. 4. 2010 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

The Large Saw-tailed Bush-cricket on the Jičín Meadows contra Agricultural Subsidies

Péče o přírodu a krajinu

autor: Pavel Marhoul

The Large Saw-tailed Bush-cricket on the Jičín Meadows contra Agricultural Subsidies

Rovnokřídlí (kobylky a sarančata) jsou spolu s motýly nejnápadnějšími bezobratlými obyvateli českých luk. V této skupině hmyzu většina druhů obývá otevřené biotopy, nejčastěji právě nejrůznější typy luk, a jejich stridulace je zvláště v letních měsících všudypřítomná. Vedle běžně rozšířených a hojných druhů se u nás vyskytují také druhy vzácné a ohrožené. Jedním z nejpozoruhodnějších je kobylka zavalitá (Polysarcus denticauda).

Ochrana přírody 2/2010 20. 4. 2010 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

The Ornate Bluet – A Surprise from a Coal Mine Dump

Výzkum a dokumentace

autoři: Martin Waldhauser, Michal Mikát

The Ornate Bluet – A Surprise from a Coal Mine Dump

The distribution of the Ornate Bluet (Coenagrion ornatum) in the Czech Republic is far more extensive.

Ochrana přírody 2/2010 20. 4. 2010 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

The Comprehensive Nature Environment Monitoring Scheme in the České Švýcarsko/Bohemian Switzerland N

Výzkum a dokumentace

autoři: Jana Holešínská, Marek Klitsch, Ivana Marková, Richard Nagel, Miloš Trýzna, Zuzana Vařilová

The Comprehensive Nature Environment Monitoring Scheme in the České Švýcarsko/Bohemian Switzerland N

Základní poslání Národního parku (NP) České Švýcarsko je dáno zákonem č. 161/1999. Pro nastavení správného systému managementových opatření, která povedou k naplnění cílů stanovených plánem péče, je důležité systematické monitorování jevů ve všech zájmových oblastech. Dlužno podotknout, že před samotným vznikem národního parku a v jeho počátcích nebylo získávání dat zcela systematické a důsledné.

Ochrana přírody 2/2010 20. 4. 2010 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

To the 30th Anniversary of the Bílé Karpaty/White Carpathians Protected Landscape Area

Z naší přírody

autoři: Karel Fajmon, Ondřej Konvička, Ivana Jongepierová

To the 30th Anniversary of the Bílé Karpaty/White Carpathians Protected Landscape Area

The Bílé Karpaty/White Carpathian Mts. were designated a Protected Landscape Area (PLA) in 1980 and became a UNESCO Biosphere Reserve in 1996. The PLA includes hills and low mountains which were folded in the Tertiary, in the same time as the Alps were.

Ochrana přírody 2/2010 20. 4. 2010 Z naší přírody Tištěná verze článku v pdf

Objection Procedures in Declaring Specially Protected Areas and Their Buffer Zones

Právo v ochraně přírody

autor: Miroslav Kristen

The article analyses legal aspects in objection procedures as a facultative part of declaring Specially Protected Areas and their buffer zones.

Ochrana přírody 2/2010 20. 4. 2010 Právo v ochraně přírody Tištěná verze článku v pdf

Tořič čmelákovitý Holubyho

Fotografie z obálky

autor: Foto Jan W. Jongepier

Tořič čmelákovitý Holubyho

Tořič čmelákovitý Holubyho (Ophrys holosericeasubsp. holubyana)se v České republice vyskytuje pouze v Bílých Karpatech. Vázán je zde především na jihozápadní část mezi Radějovem a Stráním, v posledních letech byl nalezen i na třech lokalitách v severovýchodní části území u Bylnice a Valašských Klobouk. Nyní je tento kriticky ohrožený druh znám z dvaceti lokalit, na kterých se vyskytuje od několika jedinců do několika desítek kusů. Vzácně však dosahuje početnosti i několika set jedinců (NPR Zahrady pod Hájem, PP Hloží). Roste na vápnitém podloží v několika typech luční vegetace, od nezapojených teplomilných porostů na skeletických půdách až po mezofilnější sady a vlhčí okraje pěnovcových mokřadů. Kvete od poloviny května do poloviny června. Květ napodobuje samičky včel rodů Euceraa Tetralonia, a láká tak jejich samečky, kteří při snaze o kopulaci zprostředkují falešné samičce opylení.

Ochrana přírody 2/2010 20. 4. 2010 Fotografie z obálky

The Machalilla National Park

Mezinárodní ochrana přírody

autor: Radovan Vlček

The Machalilla National Park

The Machalilla National Park is one of nine National Parks in Ecuador and the only situated on the countrys Pacific coastline.

Ochrana přírody 2/2010 20. 4. 2010 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

From Kyoto to Copenhagen and After

Mezinárodní ochrana přírody

autor: Bedřich Moldan

From Kyoto to Copenhagen and After

In December 2009, the 15thmeeting of the Conference of the Parties to the United Nations Convention on Climate Change was held in Copenhagen.

Ochrana přírody 2/2010 20. 4. 2010 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Non-profit Organizations and Nature Conservation

Zaměřeno na veřejnost

autor: Jakub Kašpar

Non-profit Organizations and Nature Conservation

The author presents a current crucial role of non-governmental non-profit organisations in nature conservation in the Czech Republic.

Ochrana přírody 2/2010 20. 4. 2010 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf