Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou
jeskyní ČR. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Land Trusts and Conservation Easements in the U.S.A.

Právo v ochraně přírody

autoři: John Bernstein, Brent A. Mitchell

The article is based on the contribution, which appeared in the PARKS, Vol. 15. No. 2, 2005 issued by the IUCN – International Union for Conservation of Nature.

Ochrana přírody 6/2008 16. 12. 2008 Právo v ochraně přírody

The Act on Prevention of Environmental Damage and Its Remedying from a Point of View of Nature Conse

Právo v ochraně přírody

autor: Ondřej  Vícha

The contribution aims at Act No. 167/Gazette on the Prevention of Environmental Damage and...

Ochrana přírody 5/2008 21. 10. 2008 Právo v ochraně přírody

The Term “Public Interest”

Právo v ochraně přírody

autorka: Svatava Havelková

Nature conservation and landscape protection is a public interest. Moreover, it is an unclear legal term, which is not sharply defined by positive laws but the content has to be defined by the State Administration authority.

Ochrana přírody 3/2008 24. 6. 2008 Právo v ochraně přírody

Application of the Article No. 66 of the Act on the Protection of Nature and the Landscape – Limitat

Právo v ochraně přírody

autorka: Jitka Jelínková

Ustanovení obsažené v § 66 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) upravuje jeden z nejsilnějších preventivních nástrojů ochrany přírody a krajiny.

Ochrana přírody 2/2008 22. 4. 2008 Právo v ochraně přírody

Relationship between Nature Conservation and Forest Laws

Právo v ochraně přírody

autor: Svatomír Mlčoch

The author aims at description and analysis of the authority of nature conservation law over forest law in the Czech Republic.

Ochrana přírody 1/2008 26. 2. 2008 Právo v ochraně přírody