Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou
jeskyní ČR. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Péče o přírodu a krajinu

Ochrana přírody 6/2012 15. 3. 2013 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Koubová M.: Methodology for Improving the Corncrake Management

pro zkvalitnění péče o chřástala polního

autorka: Martina Koubová

Koubová M.: Methodology for Improving the Corncrake Management  

Aiming at integrating various approaches applied by the individual regional branches in assessing measures influencing the Corncrake (Crex crex) populations, the Nature Conservation Agency of the Czech Republic (NCA CR) developed a methodology on that issue.

It can be used for issuing expert opinions and authorized expert opinions for assessing human impacts on the Corncrake habitats, which are prepared by the NCA CR’s regional branches. Although the documents are not directly related to performing state/public administration pursuant to Act No. 114/1992 Gazette on the Protection of Nature and the Landscape, as amended later (administrative procedure pursuant to Article 56, opinion on possible significant effects on a European Union’s Natura 2000 ecological network site pursuant to Article 45i and biological assessment pursuant to Article 67), they can be used as a technical/expert background. Information, procedures and techniques included into the methodology can also be a background for assessing the quality of opinions on possible significant effects on a Natura 2000 site and biological assessments. Due to the importance of the assessments not only for the Corncrake protection, the NCA CR should pay proper attention to them.