Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou
jeskyní ČR. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Fotografie z obálky

Tořič čmelákovitý Holubyho

Fotografie z obálky

autor: Foto Jan W. Jongepier

Tořič čmelákovitý Holubyho

Tořič čmelákovitý Holubyho (Ophrys holosericeasubsp. holubyana)se v České republice vyskytuje pouze v Bílých Karpatech. Vázán je zde především na jihozápadní část mezi Radějovem a Stráním, v posledních letech byl nalezen i na třech lokalitách v severovýchodní části území u Bylnice a Valašských Klobouk. Nyní je tento kriticky ohrožený druh znám z dvaceti lokalit, na kterých se vyskytuje od několika jedinců do několika desítek kusů. Vzácně však dosahuje početnosti i několika set jedinců (NPR Zahrady pod Hájem, PP Hloží). Roste na vápnitém podloží v několika typech luční vegetace, od nezapojených teplomilných porostů na skeletických půdách až po mezofilnější sady a vlhčí okraje pěnovcových mokřadů. Kvete od poloviny května do poloviny června. Květ napodobuje samičky včel rodů Euceraa Tetralonia, a láká tak jejich samečky, kteří při snaze o kopulaci zprostředkují falešné samičce opylení.

Ochrana přírody 2/2010 20. 4. 2010 Fotografie z obálky