Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou
jeskyní ČR. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Autoři článků

Autoři článků

Na následujících stránkách najdete přehled autorů přispívajících do časopisu Ochrana přírody od roku 2008.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Přemysl Rabas
Jiří Reif
Lenka Reiterová
Jiří Rejl
Tereza Rejnková
Rudolf Remeš
Bohumil Reš
David Rešl
Josef Řetický
Vladan Riedl
Pavla Říhová
Jana  Rolková
Jana Rolková
Dušan Romportl
Hana Rosenkranzová
Petr Roth
Tomáš Rothröckl
Josef Rubín
Aleš Rudl
Stanislav Ruman