Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou
jeskyní ČR. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Authors

Na následujících stránkách najdete přehled autorů přispívajících do časopisu Ochrana přírody od roku 2008.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Jaroslav Obermajer
Právní  oddělení AOPK ČR
Samostatné právní  oddělení AOPK ČR
Čestmír Ondráček
Petr Orel
Jiří Otava
Vratislav Ouhrabka
Veronika Oušková