Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou
jeskyní ČR. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Authors

Na následujících stránkách najdete přehled autorů přispívajících do časopisu Ochrana přírody od roku 2008.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Jarmila Gabrielová
Šárka  Gabrielová
Tomáš Galia
Milan Geršl
Michal Gerža
Ivana Gorčicová
Šárka Gorgoňová
Tomáš Görner
Josef Grábner
Božena  Gregorová
David Grossmann
Eva Gruberová
Naděžda Gutzerová