Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou
jeskyní ČR. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Autoři článků

Na následujících stránkách najdete přehled autorů přispívajících do časopisu Ochrana přírody od roku 2008.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Josef Moravec
Rostislav Morávek
Josef Mottl
Petr Moucha
Ivana Mrázková
Vojtěch Mrlík
Petr Mückstein
Pavel Mudra
Jörg Müller
Zuzana  Münzbergová
Jiří Musil
Zdeněk  Musil
Michala Musilová
Radka Musilová
Milan Muška