Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Autoři článků

Na následujících stránkách najdete přehled autorů přispívajících do časopisu Ochrana přírody od roku 2008.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Jan Moravec
Josef Moravec
Rostislav Morávek
Josef Mottl
Petr Moucha
Adéla Mráčková
Ivana Mrázková
Vojtěch Mrlík
Petr Mückstein
Pavel Mudra
Jörg Müller
Zuzana  Münzbergová
Jiří Musil
Zdeněk  Musil
Michala Musilová
Radka Musilová
Milan Muška