Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou
jeskyní ČR. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Autoři článků

Na následujících stránkách najdete přehled autorů přispívajících do časopisu Ochrana přírody od roku 2008.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Václav John
Jan W. Jongepier
Ivana Jongepierová
Miloš Juha
Pavla Jůnková Vymyslická
Vilém Jurek
Jan Juřica
Lucie  Juřičková
Tomáš Just