Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Autoři článků

Na následujících stránkách najdete přehled autorů přispívajících do časopisu Ochrana přírody od roku 2008.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Karel Chobot
Tomáš Chuman
Petr Chvátal
Eva Chvojková
Milan Chytrý
Václav Cílek
David Číp
Petr Civiš
Pavel Čížek
Lucie Čižmárová
Drahomíra Coufalová
Valentino Cristini
Jaromír Čtrnáctý
Iveta Čtveráková
Ondřej Cudlín
Pavel Cudlín