Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Stanislava Bartošová

Stewardship kongres v Barceloně

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

autorka: Stanislava Bartošová

Ve dnech 5.–8. listopadu se v Barceloně konal první evropský Land Stewardship kongres. Jak už název kongresu napovídá, hlavním tématem byl land stewardship, což se do češtiny dá asi nejlépe přeložit jako „správcovství pozemků“. Kongresem vyvrcholil tříletý projekt LandLife, který si položil za cíl rozvíjet a propagovat správcovství pozemků jako efektivní a úspěšný nástroj ochrany přírody a biologické rozmanitosti. Hlavním organizátorem kongresu (i celého projektu) byla katalánská organizace Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) ve spolupráci s ostatními partnery projektu: Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon, Legambiente Lombardia, Eurosite a Prysma.

Ochrana přírody 2/2015 4. 6. 2015 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf