Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Václava Lamačová

Přínos norských fondů záchranným programům ohrožených druhů

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Václava Lamačová

Přínos norských fondů záchranným programům ohrožených druhů

Pro ochranu nejohroženějších živočišných a rostlinných druhů jsou v České republice připravovány záchranné programy. Jedná se o dočasné projekty, které se kombinací různých typů opatření snaží dosáhnout zvýšení populace dotčených druhů nad úroveň ohrožení vyhynutím. Programy kombinují ochranu ex situ(např. záchranné chovy a kultivace) s ochranou in situ, jejímž základem je ochrana biotopu příslušného druhu.

Ochrana přírody 4/2011 3. 11. 2011 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy

Zprávy-Recenze

autorka: Václava Lamačová

Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy

V České republice se vyskytuje mnoho rostlinných a živočišných druhů, které jsou aktuálně ohroženy vyhynutím. Cílem ochrany přírody je zajistit, aby tyto druhy zůstaly součástí naší fauny a flóry.

Ochrana přírody 6/2008 16. 12. 2008 Zprávy-Recenze