Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Jan Plesník

Soudobé poznatky (nejen) ekologie pro zvídavé čtenáře

Kulér-Recenze

Autor: Jan Plesník

Soudobé poznatky (nejen) ekologie pro zvídavé čtenáře

Ecology
Bowman W. D., Hacker S. D. & Cain M. L.
4. vydání. Sinauer Associates, Inc. Publishers Sunderland, MA 2017. 594 str. + cvii.
ISBN 978-1-6053-5618-1. Internetové knihkupectví Amazon nabízí vázanou publikaci od 115 USD.

Ochrana přírody 4/2018 20. 8. 2018 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Světový obchod s planě rostoucími rostlinami a volně žijícími živočichy:  co se skrývá za čísly

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

autoři: Jan Plesník, Jindřiška Jelínková

Světový obchod s planě rostoucími rostlinami a volně žijícími živočichy:  co se skrývá za čísly

Údaje dlouhodobě shromažďované organizací Životní prostředí OSN (UNE) potvrzují, že ilegální obchodování s planě rostoucími rostlinami a volně žijícími živočichy a výrobky z nich patří spolu s výrobou a prodejem narkotik a zbraní a kšeftováním s lidmi k nejvýnosnějším komerčním činnostem vůbec.

Ochrana přírody 4/2018 20. 8. 2018 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Třetinu chráněné souše na Zemi ohrožuje člověk

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

Třetinu chráněné souše na Zemi ohrožuje člověk

Územní ochrana patří spolu s péčí o cílové taxony planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a dalších organismů mezi tradiční způsoby snahy o dlouhodobé zachování přírodního a krajinného dědictví.

Ochrana přírody 4/2018 20. 8. 2018 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Ovlivňuje Hollywood ochranu přírody, nebo obráceně?

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

autoři: Václav Petříček, Jan Plesník

Ovlivňuje Hollywood ochranu přírody, nebo obráceně?

Jen máloco působí na postoje a chování lidí jako filmový průmysl. Jeho symbolem se oprávněně stala dnešní čtvrť Los Angeles nazývaná Cesmínový les, hostící studia největších a také nejvýznamnějších výrobních společností a četná sídla na ně navázaných firem rozmanitého zaměření. Nejen vyhlášené kasovní trháky přitom ovlivňují doslova miliony diváků po celém světě. Nabízí se proto otázka, jak výtvory stříbrného plátna formují vztah občanů k přírodě a její ochraně.

Ochrana přírody 4/2018 20. 8. 2018 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Evropská unie: Bělověžský les  a neonikotinoidy na pořadu dne  

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

Evropská unie: Bělověžský les  a neonikotinoidy na pořadu dne  

V poslední době hýbou i částí evropské veřejnosti, která se o ochranu přírody příliš nezajímá, dva ne vždy s chladnou hlavou a racionálně diskutované případy: kácení v Bělověžském lese na východě Polska a dopad neonikotinoidů na hmyzí opylovače. Připomeňme si proto, o co v nich jde, a nezaujatě shrňme jejich současný stav.

Ochrana přírody 3/2018 28. 6. 2018 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Dokážeme omezit predaci hospodářských zvířat šelmami?

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

Dokážeme omezit predaci hospodářských zvířat šelmami?

Lov dobytka predátory, zejména velkými šelmami, zůstává v různých částech světa nejčastějším konfliktem mezi lidmi a volně žijícími živočichy. Velmi často se řeší, a to nejen v rozvojových zemích, povoleným usmrcením nebo upytlačením problémového zvířete nebo zvířat.

Ochrana přírody 3/2018 28. 6. 2018 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

BirdLife International hodnotí stav světové avifauny

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

BirdLife International hodnotí stav světové avifauny

Ptáci bezesporu patří po celá staletí k nejoblíbenějším živočichům vůbec. Mnozí z nich citlivě reagují na změny prostředí, vyvolané lidskou civilizací, nezanedbatelným způsobem přispívají k fungování přírody a jejich výzkum napomáhá pochopení základních procesů v ekosystémech, ať už přirozených, přírodě blízkých, nebo umělých. V neposlední řadě představují dlouhodobou inpiraci umělců a bývají – poněkud technicky řečeno – také důležitým biologickým zdrojem, a to nejen z pohledu hospodářství jednotlivých zemí. To vše činí z ptáků víc než vhodnou skupinu pro informování, výchovu a vzdělávání nejširší veřejnosti i cílových skupin obyvatelstva a pro získávání jejich podpory pro myšlenku aktivní péče o přírodní a krajinné dědictví.

Ochrana přírody 3/2018 28. 6. 2018 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

O neodcházení Antonína Bučka.  Krajina jako životní prostředí

Kulér-Medailonky

Autor: Jan Plesník

O neodcházení Antonína Bučka.  Krajina jako životní prostředí

„Podetnete-li sloupy, padne celý plot,“ tvrdí v romantické novele Kapitánská dcerka chlapík, který, ač byl podle vlastních slov podobný spíš opicím než mužským, měl za manželku jednu z nejkrásnějších žen své doby. Doufám jen, že se mnohokrát potvrzená slova Alexandra Sergejeviče Puškina nenaplní v případě ochrany přírody a krajiny. Po Janu Čeřovském a Karlu Hudcovi jsme 5. března 2018 přišli o Antonína Bučka.

Ochrana přírody 2/2018 22. 4. 2018 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Fragmentace zásadně působí na pohyb živočichů krajinou

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

Fragmentace zásadně působí na pohyb živočichů krajinou

Rozpad přírodního a přírodě blízkého prostředí na menší části, nezřídka následovaný poškozováním a v krajním případě vedoucí k jeho úplné ztrátě, je oprávněně považován za největší hrozbu pro planě rostoucí rostliny, volně žijící živočichy a další organismy na naší planetě, i když mu v poslední době mocně šlape na paty záměrné vysazování či neúmyslné zavlékání invazních nepůvodních druhů a nadměrné využívání bioty (živé složky ekosystémů) lidmi.

Ochrana přírody 2/2018 22. 4. 2018 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf