Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Sebastian Seibold

Návrat puštíka bělavého 
do Bavorského lesa

Mezinárodní ochrana přírody

autoři: Jörg Müller, Sebastian  Seibold, Sinja  Werner, Simon  Thorn

Návrat puštíka bělavého 
do Bavorského lesa

Během vzmachu pronásledování nevítaných potravních konkurentů byl v roce 1926 člověkem zabit poslední puštík bělavý (Strix uralensis) na české straně Šumavy. Stalo se tak přesto, že jeho hlavní kořistí jsou myši. Tak jsme na dlouhou dobu přišli o druhou největší evropskou sovu, již potkal stejný osud jako předtím i rysa, medvěda a vlka. Může se puštík bělavý do střední Evropy ještě vrátit?

Ochrana přírody 4/2014 19. 1. 2015 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf