Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Zdeněk Laštůvka

Mohou poznatky o nesytkách přispět k ochraně a managementu biotopů?

Z naší přírody

Autor: Zdeněk Laštůvka

Mohou poznatky o nesytkách přispět k ochraně a managementu biotopů?

K posuzování kvality biotopů, indikaci jejich změn i argumentaci v ochraně přírody jsou obvykle využívány nápadnější a snadno rozeznatelné druhy organismů, z hmyzu často např. střevlíkovití (Carabidae), včely (Apoidea) nebo denní motýli (Papilionoidea). Velmi cenné informace o stavu prostředí a podklady pro jeho management nám ovšem poskytují i mnohé další, spíše nenápadné a méně atraktivní skupiny hmyzu.

Ochrana přírody 2/2014 12. 6. 2014 Z naší přírody Tištěná verze článku v pdf