Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Luboš Vaněk

Titulní fotografie: Rosnička zelená téměř po celou vegetační sezonu žije na keřích a v korunách stro

Fotografie z obálky

Autor: Luboš Vaněk

Titulní fotografie: Rosnička zelená téměř po celou vegetační sezonu žije na keřích a v korunách stro

Upřednostňuje otevřená, osluněná stanoviště v blízkosti drobnějších vodních nádrží s přiléhajícími lučními biotopy a roztroušenými porosty dřevin. Početnost populací nejvíce poklesla v okolí Prahy a v sz. Čechách. Nejstabilnější populace se dosud zachovaly v rybničních oblastech Českobudějovické pánve a Třeboňska, v některých oblastech jižní Moravy, na Vysočině a na Ostravsku a Karvinsku.

Ochrana přírody 4/2013 28. 2. 2014 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf