Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Přemysl Tájek

Neprostupné bažiny a rašeliniště mezinárodního významu

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Alena Dostálová, Šárka Mazánková, Přemysl Tájek

Neprostupné bažiny a rašeliniště mezinárodního významu

Na seznam mokřadů mezinárodního významu (vyhlašovaných v rámci Ramsarské úmluvy) byly zařazeny dvě nové lokality: Horní Jizera, Pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa. Celkový počet mokřadů mezinárodního významu tak v České republice vzrostl na čtrnáct.

Ochrana přírody 4/2013 24. 10. 2013 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf