Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Jan Jeník

Jubileum Jarmily Kubíkové

Zprávy-Recenze

Autor: Jan Jeník

Jubileum Jarmily Kubíkové

Dynamický vliv současné civilizace na životní prostředí, nárůst znalostí ve všech přírodovědných oborech i složité sociokulturní souvislosti jsou důvodem, proč v ochraně přírody a krajiny se prosadí jen široce vzdělané a kulturně vyspělé osobnosti. Takovou osobností je nesporně paní doc. RNDr Jarmila Kubíková, CSc., která letos slaví úctyhodné životní jubileum, jehož číselné vyjádření taktně přenechávám na čtenáři; prozradím pouze datum narození – 12. února 1933.

Ochrana přírody 3/2013 9. 8. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf