Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Naděžda Gutzerová

Losinij ostrov – národní park na dohled z Kremlu

Mezinárodní ochrana přírody

autorka: Naděžda Gutzerová

Losinij ostrov – národní park na dohled z Kremlu

Národní park Losinij ostrov (Losí ostrov) se nachází na severovýchodním okraji Moskvy, která se díky tomu řadí k několika málo evropským hlavním městům, která mají na svém správním území národní park. Jeho jihozápadní okraj leží pouhých 8 km od Kremlu. Poloha parku samozřejmě předurčuje problémy, s nimiž se ochrana přírody musí potýkat, a přestože chrání cenné biotopy a druhy, jeho budoucnost nemusí být růžová.

Ochrana přírody 6/2012 17. 3. 2013 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf