Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Zdeněk Patzelt

Madagaskar

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Zdeněk Patzelt

Madagaskar

Biodiverzita Madagaskaru je zcela unikátní, stejně zásadní je však i její ohrožení. Bez nadsázky platí, že Madagaskar je testem naší civilizace, zda je schopna zabránit zničení zbytků primárních ekosystémů na světě, a mnohé nasvědčuje tomu, že to nedokáže. K vážným rizikům patří skutečnost, že Madagaskar je přes značné surovinové bohatství třetí nejchudší zemí světa s velkým podílem primitivních forem obživy.

Ochrana přírody 1/2010 16. 2. 2010 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Ochrana přírody a krajiny v ČR na DVD

Zprávy-Recenze

Autor: Zdeněk Patzelt

Ochrana přírody a krajiny v ČR na DVD

Přílohou tohoto čísla časopisu je malý dárek pro předplatitele – DVD Ochrana přírody a krajiny v ČR. Vydavatelem je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a zájemcům se poprvé dostává do rukou obsáhlé multimediální dílo o naší chráněné přírodě, nabízející jak poznání, tak i zábavu.

Ochrana přírody 2/2009 21. 4. 2009 Zprávy-Recenze

Nálezy sklenobýlu bezlistého v masivu Boubína

Výzkum a dokumentace

Autor: Zdeněk Patzelt

Nálezy sklenobýlu bezlistého v masivu Boubína

V roce 2006 byl v oblasti Boubína u Zátoně po 60 letech opět zjištěn výskyt sklenobýlu bezlistého (Půbal, Maunová 2007). V létě 2008 se zde podařilo nalézt jeho další mikrolokalitu (Patzelt), která jen potvrdila, že masiv Boubína v současnosti představuje hlavní známou oblast výskytu sklenobýlu bezlistého v České republice.

Ochrana přírody 6/2008 16. 12. 2008 Výzkum a dokumentace

Editorial 2008/3

Úvodem

Autor: Zdeněk Patzelt

Editorial 2008/3

Ochrana přírody 3/2008 24. 6. 2008 Úvodem