Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Karel Kříž

Zastaví OPŽP ústup páchníka?

Výzkum a dokumentace

autoři: Radek Hejda, Karel Kříž, Ondřej Pašek

Zastaví OPŽP ústup páchníka?

Páchník hnědý (Osmoderma eremita s.l.) patří mezi ikonické druhy saproxylického hmyzu v Evropě. Tento druh listorohého brouka je nejznámější představitel z nepříliš známých a skrytě žijících druhů hmyzu vázaných na stromové dutiny a lze ho nalézt téměř v celé Evropě od jihu až po Skandinávii a evropskou část Ruska. Bohužel v celém svém areálu je ohrožen a můžeme pozorovat jeho mizející svět v takřka přímém přenosu. V rámci snahy o jeho záchranu se připravuje hned několik projektů financovaných z prostředků Operačního fondu Životního prostředí.

Ochrana přírody 1/2017 5. 3. 2017 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Požár Bzenecké doubravy – šance pro přírodu

Zprávy-Recenze

autoři: Jan W. Jongepier, Karel Kříž

Požár Bzenecké doubravy – šance pro přírodu

Jihomoravský kraj– Když se ve Strážnici na jihovýchodní Moravě 24. května letošního roku před čtvrtou hodinou ranní rozezněly hasičské sirény, někteří již tušili, že by mohlo hořet v lesním komplexu Bzenecká doubrava mezi Strážnicí a Bzencem. Měsíce předtím zde totiž panovalo nebývalé sucho.

Ochrana přírody 4/2012 9. 11. 2012 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf