Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Jan Doucek

Železné hory národním geoparkem

Zprávy-Recenze

autoři: Jan Doucek, Vlastimil Peřina, Daniel Smutek

Železné hory národním geoparkem

Koncem dubna 2012 převzali zástupci geoparku Železné hory od zástupců ministerstva životního prostředí titul národní geopark. Síť národních geoparků ČR tak v současnosti zahrnuje čtyři území: evropský a národní geopark Český ráj, národní geopark Egeria na Karlovarsku a nově národní geoparky Geo­loci v Plzeňském kraji a Železné hory.

Ochrana přírody 3/2012 17. 10. 2012 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf