Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Jiří Spíšek

Bledule jarní

Fotografie z obálky

autoři: Petr Köppl, Jiří  Spíšek

Bledule jarní

Bledule jarní (Leucojum vernum) nachází na Broumovsku řadu ideálních stanovišť. Na vlhkých nivních loukách, v údolních luzích a na lesních prameništích nás překvapí mnohdy tisíce jejích zářících květů.

Ochrana přírody 1/2011 4. 11. 2011 Fotografie z obálky

Sokol stěhovavý

Fotografie z obálky

autoři: Petr Köppl, Jiří  Spíšek

Sokol stěhovavý

Sokol stěhovavý (Falco peregrinus). Skalní města Broumovska patřila až do poloviny 20. století mezi naše nejvýznamnější území, v nichž sokol pravidelně hnízdil.

Ochrana přírody 1/2011 4. 11. 2011 Fotografie z obálky

CHKO Broumovsko dvacetiletá

Z naší přírody

autoři: Hana Heinzelová, Petr Kuna, Petr Köppl, Jiří  Spíšek, Karolína Semeráková, David Velehradský

CHKO Broumovsko dvacetiletá

Chráněná krajinná oblast Broumovsko je úchvatným krajem na pomezí horstev, kultur, krajin a lidských srdcí, nacházejícím se v severovýchodním koutu Čech – mezi Orlickými horami, Krkonošemi a územím polského Kladska.

Jedna z 25 CHKO České republiky v roce 2011 oslaví již dvacet let od svého vzniku. Zdejší krajina, pod kterou v hloubce Polické křídové pánve proudí nejčistší voda, je malebná i plná kontrastů, zabydlená a obhospodařovaná. Jedinečnost Broumovska souvisí s pestrou historií geologickou i pohnutou historií lidských pokolení. Je krajem říček a lánových vesnic mezi ostrovy skalnaté divočiny. Zdejší církevní i lidové stavby jsou v architektuře pojmem. Proslulé druhohorní pískovce Broumovska jsou obroubeny svědky prvohorních časů: na severu strmými vyvřelými kužely Javořích hor a na jihozápadě hřbetem hor Jestřebích.

Ochrana přírody 1/2011 8. 4. 2011 Z naší přírody Tištěná verze článku v pdf