Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Romana Žaloudková

Přírodní památka U Kaštánku

Zprávy-Recenze

autoři: Romana Žaloudková, Vladimír Vrána

Přírodní památka U Kaštánku

Pardubický kraj– Přírodní památka U Kaštánku na Orlickoústecku v Pardubickém kraji se nachází v blízkosti Ostrova a Rudoltic, v katastrálním území Ostrov u Lanškrouna. Byla vyhlášena Okresním úřadem v Ústí nad Orlicí v roce 1989 nejprve jako chráněný přírodní výtvor. S přijetím zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a jeho prováděcí vyhlášky byla tato kategorie ochrany převedena do kategorie přírodní památka. Od roku 2003 po ukončení činnosti okresních úřadů zabezpečuje státní správu a péči o území v souladu se zněním zákona o ochraně přírody a krajiny Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství.

Ochrana přírody 5/2008 21. 10. 2008 Zprávy-Recenze