Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Ivan Balák

MapoMat – nový průvodce světem mapových služeb

Zprávy-Recenze

autoři: Ludvík Škapec, Ivan Balák, Michal Tomášek

MapoMat – nový průvodce světem mapových služeb

Webový Průvodce mapovými službami s akronymem MapInSpire a jeho předchůdce MapMaker již od roku 2005 přibližují data ochrany přírody prostřednictvím tematických úloh sestavených z publikovaných mapových služeb. Obě uvedené aplikace jsou softwarovým řešením firmy MGE DATA, spol. s r. o.

Ochrana přírody 2/2012 23. 8. 2012 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

JESO – Jednotná evidence speleologických objektů

Výzkum a dokumentace

Autor: Ivan Balák

Tento text slouží k prezentaci nově vytořené a v současné době již zprovozněné evidenci Jednotná evidence speleologických objektů (dále JESO) a měl by pomoci k širšímu povědomí o její existenci a účelu především ve vztahu k orgánům státní správy a samosprávy.

Ochrana přírody 4/2010 14. 9. 2010 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf