Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Jiří Antl

Čmelák – Společnost přátel přírody

Zaměřeno na veřejnost

autoři: Dagmar  Čemusová, Jiří Antl

Čmelák – Společnost přátel přírody

Liberecká nezisková ekologická organizace Čmelák – Společnost přátel přírody je společenství lidí, které podporuje a provádí aktivity ve prospěch přírody a krajiny. Naším cílem je nejenom chránit, rozmnožovat a obnovovat rozmanitost přírody, ale zároveň spojovat tuto činnost s ekologickou výchovou a osvětou.

Ochrana přírody 5/2008 21. 10. 2008 Zaměřeno na veřejnost