Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Petr Bláha

Výsledky monitorování a jejich využití v praxi - Liberecký kraj

Zvláštní číslo

Autor: Petr Bláha

Výsledky monitorování a jejich využití v praxi - Liberecký kraj

Turistika má v Libereckém kraji dlouhou a bohatou tradici. Většina atraktivních turistických cílů leží v chráněných územích a vedou k nim často dožívající historické cesty a pěšiny se zastaralou turistickou vybaveností, často ze začátku 20. století. Snaha navázat na tyto základy a zkvalitnit turistickou infrastrukturu vedla řadu subjektů (převážně obcí) k úpravám a rekonstrukcím mnohých, zejména páteřních turistických cest. Vlastní realizace byla zpravidla spolufinancována z různých fondů EU.

Ochrana přírody 2010 2. 8. 2010 Zvláštní číslo