Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Dagmar Zieglerová

Ekologická výchova v Národní síti záchranných stanic

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Dagmar Zieglerová

Národní síť záchranných stanic je jedním z nosných programů Českého svazu ochránců přírody. Z původních devíti stanic, které byly u jejího počátku v roce 1997, se rozrostla na současných 26 záchranných stanic, pokrývajících území celé České republiky. Jejich prioritním posláním a smyslem je zajistit pomoc dočasně handicapovaným volně žijícím živočichům a umožnit jejich plnohodnotný návrat do volné přírody. Těmto živočichům je ve stanicích poskytována komplexní péče – od první pomoci přes zajištění veterináře, léčby a rehabilitace až po vypuštění zpět do volné přírody. Dlouhodobě se takto daří navrátit do volné přírody 47–50 % všech přijatých handicapovaných živočichů.

Ochrana přírody 3/2010 22. 6. 2010 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf