Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Magda Zmrhalová

Nové poznatky o výskytu mechu šikouška zeleného

Výzkum a dokumentace

autoři: Magda Zmrhalová, Štěpán Koval, Eva Holá

Nové poznatky o výskytu mechu šikouška zeleného

Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) je epixylický mech rostoucí na vlhké tlející dřevní hmotě v určitém stadiu rozkladu. Roste na zetlelých padlých kmenech i drobných úlomcích dřeva, ztrouchnivělých pařezech i větvích většinou smrků či jedlí, méně často i některých listnatých dřevin.

Ochrana přírody 3/2010 22. 6. 2010 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf