Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Jiří Bureš

Miroslav Hátle slaví své 60. narozeniny v plné práci ve prospěch třeboňské přírody

Kulér-Medailonky

Autor: Jiří Bureš

Miroslav Hátle slaví své 60. narozeniny v plné práci ve prospěch třeboňské přírody

V letošním roce uběhne neuvěřitelných 25 let od chvíle, kdy do kamenné bašty třeboňských hradeb, ve které sídlila a dosud sídlí Správa CHKO Třeboňsko, poprvé 1. září 1993 vstoupil pro jihočeské ochranáře téměř neznámý mladík RNDr. Miroslav Hátle, CSc. Kolektivy tehdejších pracovišť Českého ústavu ochrany přírody na jihu Čech se až na výjimky etablovaly z rodilých Jihočechů, kteří se často dlouhodobě znali, a proto příchod „cizorodého prvku“, a navíc přímo z Prahy, přijali někteří s lehkou nedůvěrou. Miroslav Hátle ale velice rychle ukázal, že je nejenom odborníkem na svém místě, ale i schopným organizátorem a diplomatem. Již od roku 1994 se stal zástupcem vedoucího Správy a od té doby začal toto pracoviště pravidelně zastupovat při klíčových jednáních.

Ochrana přírody 1/2018 19. 2. 2018 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Mgr. Josef Albrecht rozumí jihočeské přírodě jako málokdo

Kulér-Medailonky

Autor: Jiří Bureš

Mgr. Josef Albrecht rozumí jihočeské přírodě jako málokdo

Většina těch, kteří Mgr. Josefa Albrechta znají, tomu pravděpodobně neuvěří, ale je to skutečně pravda. Na konci zimy letošního roku (přesně 5. března) oslavil 70. narozeniny. Josef Albrecht je jednou z mála postav jihočeské ochrany přírody, o které můžeme říci, že zdejší přírodu dokonale zná a opravdu rozumí složitému předivu vztahů a vazeb různých jejích složek, člověka nevyjímaje. Profesí je především botanik, ale svojí dlouholetou, velice pečlivou prací a širokým záběrem svých zájmů se postupně stal odborníkem, ke kterému se ostatní profesionální pracovníci ochrany přírody různých oborů i amatéři v této oblasti působící často a velice rádi obracejí o radu.

Ochrana přírody 2/2017 1. 5. 2017 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Lužnice – říční osa CHKO Třeboňsko

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Jiří Bureš

Lužnice – říční osa CHKO Třeboňsko

Lužnice patří k nejoblíbenějším vodáckým řekám v České republice, Mezi ostatními řekami má zvláštní postavení, protože je považována za kolébku českého vodáctví. Tato skutečnost klade velké nároky na orgány ochrany přírody, jejichž hlavním cílem je zde zachování biologických i krajinotvorných funkcí řeky a maximální eliminace negativních vlivů působících na kvalitu vodního prostředí i biotopy na ně vázané při využití rekreačního potenciálu toku. Téměř celý úsek přírodního toku Lužnice na území CHKO Třeboňsko je dnes chráněn soustavou maloplošných chráněných území v kategoriích přírodní rezervace (PR) a národní přírodní rezervace (NPR), přesto i nejcennější biotopy jsou z velké části zpřístupněny pro širokou veřejnost.

Ochrana přírody 4/2013 24. 10. 2013 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Ekocentrum Paleta

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Jiří Bureš

Ekocentrum Paleta

Občanské sdružení Ekocentrum PALETAprošlo od svého založení v roce 1990 slibným vývojem. Z původního sídla v Pardubicích se jeho činnost rozšířila do dalších dvou poboček – v Chrudimi a Oucmanicích. Hlavní náplní a posláním Palety je ekologická výchova s hlavním důrazem na děti a mládež. Malířská paleta, kterou má sdružení ve znaku, symbolizuje širokou škálu barev, vůní, dotyků a prožitků. Proto centrála i pobočky občanského sdružení nabízejí různé varianty ekologických programů.

Ochrana přírody 1/2010 16. 2. 2010 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf