Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Zdeněk Kaplan

Rizika spojená s vysazováním nepůvodních druhů rostlin

Zprávy-Recenze

Autor: Zdeněk Kaplan

V 19. století byly poměrně časté případy, kdy byly do naší přírody záměrně vysazovány nepůvodní druhy rostlin, často původem z Alp či jiných území. Tyto aktivity byly motivovány zejména naivními vlasteneckými snahami o obohacení české květeny. Nedotčena nezůstala ani nejcennější území jako Krkonoše nebo Český kras.

Ochrana přírody 1/2009 20. 2. 2009 Zprávy-Recenze